sobota, 23 sierpień 2014
AKTUALNOŚCI arrow GMINA

Prezentacja Gminy Żyraków

Mapka Żyraków - Polska
Gmina Żyraków (powiat dębicki, województwo podkarpackie) położona jest wpołudniowo -wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Zajmuje powierzchnię ponad 110 km2 i liczy 13,6 tys. mieszkańców.
Do gminy należy 13 sołectw, tj:
 • Bobrowa,
 • Bobrowa Wola,
 • Góra Motyczna,
 • Korzeniów,
 • Mokre,
 • Nagoszyn,
 • Straszęcin,
 • Wiewiórka,
 • Wola Żyrakowska,
 • Wola Wielka,
 • Zasów,
 • Zawierzbie,
 • Żyraków.

Sołectwa różnią się nie tylko ilością mieszkańców, ale również charakterem zabudowy i rzeźbą terenu. Wiąże je ze sobą sieć dróg gminnych i wojewódzkich.
Ludność zamieszkująca gminę trudni się przede wszystkim rolnictwem. Przeważa uprawa ziemniaków, hodowla trzody chlewnej i bydła oraz produkcja mleka, rozwija się też prężnie szkółkarstwo. Miejscowości Straszęcin i Żyraków, to miejsca gdzie prężnie rozwija się różnego rodzaju działalność gospodarcza. Część mieszkańców zatrudniona jest w pobliskiej Dębicy.
Gmina może pochwalić się doskonale rozwiniętą infrastrukturą. Jest w całości zgazyfikowana i zelektryfikowana. Przystąpiła także do spółki telekomunikacyjnej, dzięki czemu wiele gospodarstw domowych ma możliwość instalacji telefonu, bez zbędnego oczekiwania. Ekspansja w dziedzinie świadczenia usług telekomunikacyjnych, obecnie należącej do grupy "Multimedia Polska" byłej Telekomunikacji Dębickiej umożliwia prawie wszystkim mieszkańcom założenie stałego dostępu do internetu. Funkcjonuje także sieć wodociągów, zasilanych z trzech ujęć wody podziemnej oraz cztery oczyszczalnie ścieków.

Gmina Żyraków

Z myślą o zachowaniu naturalnego środowiska podjęto realizację szeregu przedsięwzięć. Najważniejszym z nich jest kanalizacja Gminy, która to inwestycja rozpoczęła się w 2005 roku. W ramach projektu kanalizacji przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej o następujące miejscowości: Wiewiórka, Góra Motyczna, Nagoszyn, Bobrowa, Bobrowa Wola, Żyraków oraz Wala Żyrakowska. Należy do nich również wyposażenie szkół w kotłownie gazowe oraz likwidacja odpadów komunalnych. W przyszłości będą tu powstawać nowe obszary górnicze związane z eksploatacją udokumentowanych złóż ropy naftowej i gazu.
Na terenie gminy rozwinęła się również mała i średnia przedsiębiorczość. Swoje miejsce znalazły tu firmy usługowe, transportowe, handlowe i produkcyjne, w których zatrudnienie znalazła część mieszkańców gminy.Władze samorządowe wychodząc naprzeciw przyszłym inwestorom starają się stworzyć dogodne warunki do zakładania i rozwoju firm, zapewniając im m.in. ulgi podatkowe i sprawną obsługę administracyjną. Tym bardziej, że tereny te staną się w przyszłości szczególnie atrakcyjne dla podejmowania inwestycji ze względu na budowę odcinka autostrady Zgorzelec - Medyka, który będzie przebiegać przez gminę.


Copyright 2005 - 2008 Urząd Gminy w Żyrakowie
www.zyrakow.vel.pl
Portal wykorzystuje oprogramowanie Mambo
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków