czwartek, 21 sierpień 2014
AKTUALNOŚCI
"Dopłaty do paliwa rolniczego"
W dniach od 1 do 31 marca 2008 Urząd Gminy w Żyrakowie przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Tzw. wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego. Wraz z wnioskiem należy dołączyć Faktury VAT na olej napędowy wystawione na właściciela gospodarstwa rolnego. Respektowane są faktury wystawione od 1 września 2007 do końca lutego 2008 roku.
W tym roku dopłata do jednego litra zakupionego oleju napędowego wynosi 0,85 zł a limit na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. A więc dla rolnika, który posiada 10 ha użytków rolnych limit wynosi 860 litrów na rok 2008, uzyska on dopłatę w wysokości 731 zł. ( 10 x 86 x 0.85 ). Rolnicy którzy w pierwszym terminie (marzec 2008) nie złożą stosownych wniosków mają prawo do wykorzystania całego limitu na 2008 rok we wrześniu tego roku pod warunkiem, że złożą wniosek. Również ci którzy złożyli wniosek w pierwszym terminie tego roku i wykorzystali cześć limitu maja prawo złożyć ponownie wniosek celem wykorzystania całego przysługującego im limitu.
Informujemy, iż aby otrzymać dopłatę do paliwa nie trzeba być właścicielem ciągnika, a zatem nie jest konieczne przedstawienie w urzędzie żadnego dokumentu potwierdzającego własność takiego pojazdu.
Celem złożenia wniosku prosimy o wstawienie się do Urzędu Gminy do pokoju nr 18. (referat finansowo – podatkowy)
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz na naszych stronach internetowych.

Kliknij aby pobrać wniosek o zwrot podatku akcyzowego.


<< wstecz   dalej >>

Copyright 2005 - 2008 Urząd Gminy w Żyrakowie
www.zyrakow.vel.pl
Portal wykorzystuje oprogramowanie Mambo
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków