poniedziałek, 01 wrzesień 2014
AKTUALNOŚCI
Zmiana terminu składania wniosków

Uwaga rolniku !

Nastąpiła zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego tzw. "dopłaty do paliwa rolniczego"

Najbliższy termin składania wniosków:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.

INFORMACJA O PALIWIE ROLNICZYM
(Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

W dniach od początku do końca lutego 2012 Urząd Gminy w Żyrakowie będzie przyjmował wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, tzw. wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego. Wraz z wnioskiem należy dołączyć faktury VAT na olej napędowy wystawione na właściciela gospodarstwa rolnego. Ważne jest aby rolnik nie przedkładał faktur na olej napędowy który już został zwolniony z części akcyzy, czyli są to paliwa typu BIO. Zwrot części akcyzy nie przysługuje już na to paliwo ze względu na to iż w przy zakupie rolnik skorzystał z niższej ceny tego rodzaju oleju napędowego.
W lutym 2012 respektowane będą faktury wystawione od września 2011 do końca stycznia 2012 roku. W tym roku dopłata do jednego litra zakupionego oleju napędowego wynosi 0,95 zł, limit na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów. A więc dla rolnika który posiada 10 ha użytków rolnych limit wynosi 860 litrów, uzyska on dopłatę w wysokości 817 zł. ( 10ha x 86 l x 0.95zł. ).
Rolnicy którzy złożą wniosek w pierwszym terminie 2012 roku (luty) i nie wykorzystają całego przysługującego im limitu, mają prawo złożyć ponownie wniosek (sierpień, wraz z fakturami) celem wykorzystania całego przysługującego im limitu. Zgodnie z ustawą wnioski przyjmowane są w lutym i w sierpniu danego roku, decyzje wydawane są w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, natomiast wypłatę pieniędzy dokonuje Urząd Gminy odpowiednio w kwietniu i październiku po otrzymaniu środków z urzędu wojewódzkiego. Wypłata dokonywana jest w kasie urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany przez stronę we wniosku. Celem usprawnienia wypłaty środków pieniężnych Urząd Gminy w Żyrakowie zwraca się z prośbą o uzupełnianie na wnioskach numerów rachunków bankowych. Jest to duże usprawnienie zarówno dla petenta jak i dla urzędu. W tym przypadku strona nie musi osobiście wstawić się do kasy urzędu po odbiór pieniędzy gdyż środki zostaną przelane na rachunek bankowy. Nadmienić należy iż ustawodawca nie uzależnił wypłaty „dopłaty do paliwa” od faktu posiadania ciągnika. Oznacza to, że jeśli rolnik nie posiada ciągnika również może skorzystać z dopłaty. Rolnikiem zgodnie u ustawą jest osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność rolniczą, która w posiadaniu ma obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizycznych lub 1 ha przeliczeniowy i tylko te podmioty mogą skorzystać z dotacji.
Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Żyrakowie oraz na stronie internetowej pod adresem www.zyrakow.vel.pl. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy, pokój nr 18 (referat finansowo-podatkowy) w godzinach pracy urzędu.


Przeczytaj również na stronach ministerstwa rolnictwa.

<< wstecz   dalej >>

Copyright 2005 - 2008 Urząd Gminy w Żyrakowie
www.zyrakow.vel.pl
Portal wykorzystuje oprogramowanie Mambo
Mambo jest wolnym oprogramowaniem rozprowadzanym na warunkach licencji GNU/GPL.
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żyraków